Alamo Sorbent 20kg

160,00 

Opis

Mikotoksyny są trudne do wykrycia w paszy, ponieważ grzyby i pleśnie, które je wytwarzają nie zawsze są widoczne gołym okiem. Ponadto mogą być obecne w paszy, nawet jeśli ich źródło zostanie usunięte. Dodatek Alamo Sorbent zabezpiecza przed szkodliwym działaniem toksyn i redukuje niekorzystne objawy, które mogą być skutkiem skażenia pasz.

Działanie:

Dzięki unikalnej strukturze montmorylonitu wiąże szerokie spektrum mikotoksyn obecnych w paszach, nie blokując związków odżywczych, witamin i minerałów. Skutecznie ogranicza działanie toksyn i umożliwia ich wydalenie z organizmu.

Metabolity drożdży Diamond V zapewniają wsparcie funkcji trawiennych żwacza i jelit oraz pobudzają aktywność układu immunologicznego. Dodatkowo ściany komórkowe drożdży wykazują właściwości absorbcji bakterii patogennych i mikotoksyn, pochodzących z paszy.

Korzyści:

Zabezpieczenie pasz przed mikotoksynami wpływa pozytywnie na szereg funkcji, które są zaburzone w przypadku mikotoksykozy.

Zapobieganie:

Zanieczyszczenie mikotoksynami (DON, ZEA, FUM, T2) może wystąpić przed zbiorem plonów lub podczas ich przechowywania (AFLA, OTA). Na ich wzrost i hamowanie wpływa szereg czynników, takich jak środowisko, gospodarka gruntami, sposób składowania oraz produkcja paszy. Profilaktyczne stosowanie Alamo Sorbent pomaga ograniczyć ryzyko negatywnego wpływu mikotoksyn na zwierzęta.

Aby ograniczyć problemy związane z mikotoksynami pamiętaj o:

  • dobrej praktyce rolniczej (odpowiednim zbiorze i przechowywaniu pasz)
  • odpowiednim przygotowaniu pasz (ubiciu kiszonek, szybkim przykryciu folią)
  • w przypadku wystąpienia skażenia surowców, nie używaj ich do skarmiania zwierząt
  • w przypadku podejrzenia zanieczyszczeń w paszy (nawet niewidocznych gołym okiem) stosuj preparat Alamo Sorbent dla skutecznego związania toksyn.

Stosowanie:

  • krowy mleczne: 50-100g/dzień/sztukę
  • młodzież hodowlana i bydło opasowe: 50g/dzień/sztukę

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg