PHIX-UP bufor KALCYNOWANY tlenek magnezu 25kg

170,00 

Opis

NOWOŚĆ W POLSCE!
PHIX-UP – silny i innowacyjny, potwierdzony naukowo BUFOR oparty na KALCYNOWANYM tlenku magnezu
Dawkowanie: 50 – 125 g / szt / dzień
Krowy otrzymujące 125 g pHix-up dziennie, zamiast 300 g wodorowęglanu sodu spędzały średnio 5 godzin mniej z pH w żwaczu poniżej 5,8.
Co ważniejsze, odsetek czasu spędzonego z pH w żwaczu poniżej 5,5 został zmniejszony o 94%.
Produkcja mleka, jak i zawartość tłuszczu i białka w mleku były wyższe u krów otrzymujących pHix-up (125 g/krowę/dzień) niż w przypadku krów otrzymujących wodorowęglanu sodu (300 g/krowę/dzień).
Potwierdza to bezpośredni i natychmiastowy wpływ pHix-up na pH żwacza.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg