DOLFAT Protect tłuszcz chroniony 20kg

187,00 

Opis

Mieszanka paszowa uzupełniająca – źródło chronionej energii z dodatkiem naturalnego buforu żwaczowego dla krów wysokomlecznych.

  • Właściwości:Dolfat Protect, mając znacznie większą koncentrację energii od pozostałych składników pokarmowych oraz bardzo dużą strawność (przekraczającą 85%), korzystnie wpływa na wskaźniki rozrodu, poprzez poprawę funkcjonowania jajników, wzrost ilości progesteronu w surowicy krwi oraz mniejszą śmiertelność zarodków.Dolfat Protect podnosi wartość energetyczną dawki bez wpływu na trawienie w żwaczu.Warunki stosowania:stosowanie mieszanki jest uzasadnione tylko w żywieniu krów wysokowydajnych o bardzo dużym potencjale genetycznym po wcześniejszym prawidłowym zbilansowaniu dawki pokarmowej,

    należy utrzymywać pH płynu żwaczowego powyżej 6.3.

  • Instrukcja stosowania: 300-400g/szt./dzień

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg