ZADZWOŃ DO NAS

SKLEP: 87 642 42 69, 514 550 541,786 827 465

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku firma Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym koszty przesyłki produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy, zwykły sposób przesyłki dostępny w Sklepie).

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez klienta oświadczenia na piśmie, np. poprzez wypełnienie i doręczenie do Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia zwrócić produkt dla Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata (wysyłka zwrotna na koszt zwracającego).

4. Przesyłkę obejmującą zwrot produktu należy nadać na adres:

Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata

Bargłów Dworny 103A

16-320 Bargłów Kościelny

z dopiskiem: „Sklep internetowy”.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie sklepu internetowego

Odpowiedzialność za produkt i reklamacja

Produkty sprzedawane w ramach Sklepu są nowe, sprawne, z długą datą przydatności, oraz mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.

Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio wobec producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Reklamacje powinny być składane pisemnie. Po otrzymaniu reklamacji Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata może wezwać klienta do odesłania reklamowanego produktu. Reklamację i reklamowany produkt należy przesłać przesyłką rejestrowaną na adres: Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata Bargłów Dworny 103A, 16-320 Bargłów Kościelny z dopiskiem: „Sklep internetowy.

Do odsyłanego produktu należy dołączyć kopię paragonu lub faktury dotyczącej tego zakupu.

Art. do Prod. Rolnej Mitros Małgorzata nie przyjmuje w ramach Sklepu przesyłek wysłanych za pobraniem.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie sklepu internetowego

Facebook