Eimü Dry Dip na okres zasuszenia! 250ml

125,00 

Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Eimü Dry Dip jest preparatem najnowszej generacji dla krów mlecznych stosowanym w profilaktyce chorób wymienia w OKRESIE ZASUSZENIA. Badania dowodzą, że najwięcej klinicznych zapaleń wymion występuje w okresie zasuszenia i przenoszą się one na pierwsze miesiące po wycieleniu. Łączne zastosowanie antybiotyków i Eimü Dry Dip w zasuszaniu skutecznie chroni wymię przed zapaleniem, ograniczając rozwój Staphylococcus aureus, E. coli, S. dysgalactiae i bakterii Gram-dodatnich w okresie pierwszych 100 dni laktacji.

Dawkowanie

Wymię należy całkowicie wydoić i w razie potrzeby zastosować dodatkowe środki osuszające. Dokładnie oczyścić i osuszyć strzyki. Następnie zanurzyć całe strzyki w preparacie Eimü DRY DIP. Dla lepszej ochrony można nałożyć drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej. Zastosowanie przed wycieleniem: Po rozpoczęciu produkcji mleka (14 do 10 dni przed wycieleniem) oczyścić strzyki i zasklepić za pomocą preparatu Eimü DRY DIP. Czynność tę należy powtórzyć po ok. 5-7 dniach. Przed pierwszym udojem należy usunąć wszelkie pozostałości preparatu Eimü DRY DIP. Należy zawsze zwrócić uwagę na widoczne zamknięcie kanału strzykowego. Eimü DRY DIP uszczelnia kanał strzykowy na okres do 7 dni. Możliwe jest łączne stosowanie z antybiotykowymi środkami do zasuszania i blokerami strzyków do stosowania wewnętrznego. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do aplikacji należy używać jednorazowego kubka do zanurzania strzyków. Nie wlewać pozostałości z powrotem do pojemnika.

Skład

Zawiera: BUTANON ; Nr. CAS : 78-93-3, OCTAN ETYLOWY ; Nr. CAS : 141-78-6

Informacje dodatkowe

Waga 0,25 kg